Agrarisch

Kerst Wind heeft in de agrarische sector de nodige ervaring op het gebied van het aanleggen verlichting, het aanleggen van de installatie ten behoeve van melkrobots of melkstallen, vernieuwen van boilers, aansluiten van mestschuiven en voervijzels en tot slot:  het oplossen van storingen in installaties.  Daarnaast is Kerst Wind is gespecialiseerd in het installeren van frequentieregelaars op diverse machines, waardoor een forse energiebesparing is te realiseren.